Terms of Use


KULLANIM KOŞULLARI

 

www.turesta.com  alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz.

www.turesta.com internet sitesini (bundan böyle “Site”olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Site”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Site” de belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

İşbu sitenin sahibi “Ayazağa Mah. Azerbeycan Cad. 3K 2B Ofis Blokları K:2 Sarıyer/ İstanbul” adresinde mukim Turesta Gayrimenkul Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca "Turesta" olarak anılacaktır) sitede sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “Turesta” tarafından sağlanmaktadır.

Turesta işbu Kullanım Koşullarını sitede yer alan her tür bilgi ve içeriği kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak sitede yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Site hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve Turesta tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; siteyi kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

  1. TANIMLAR

 

SİTE:  www.turesta.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Turesta’nın hizmetlerini sunduğu internet sitesi.

KULLANICI: Siteye erişen her gerçek veya tüzel kişi.

ÜYE:  Siteye üye olan ve site dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kullanıcı

ÜYELİK:  Üye olmak isteyen kullanıcının, sitedeki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin Turesta tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.  Üyelik hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Üyelik başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin Turesta tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. Turesta gerekli görmesi halinde üyenin üyelik statüsünü sona erdirebilir, üyeliği herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.

TURESTA ÜYELİK HESABI: Üyenin site içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Turesta’ya talepte bulunduğu, üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile site üzerinden eriştiği üyeye özel internet sayfaları bütünü.

 

TURESTA HİZMETLERİ: Site içerisinde üyenin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Turesta tarafından sunulan uygulamalardır. Turesta, site içerisinde sunulan hizmetlerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili üyenin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar siteden üyeye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar sitede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

İÇERİK: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb.

  1. TURESTA HİZMETLERİ

 

Turesta, üyeler ve Turesta tarafından veri tabanına yüklenen içeriklerin, ara yüzler kullanılmak suretiyle veri tabanı üzerinden kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

Turesta, site içerisinde kullanıcıların, üye ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

Turesta, site içerisinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile site dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Turesta bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

 

  1. TURESTA SİTE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili Turesta’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı site dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Turesta ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar site dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Turesta’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Turesta kullanıcı bilgilerini tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir.

 

Turesta çevrim içi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir çerez ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağındaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir.

Turesta ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Turesta ara yüzünü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri  tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Turesta üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Turesta tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Turesta’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Sitenin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, sitenin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği, veri taraması vb. yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, sitedeki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; Turesta’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; Turesta, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Turesta’nın telif haklarına tabi çalışmaları çoğaltılamaz, işlenemez, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz. Turesta; hizmetleri, bilgileri, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

  1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Turesta dilediğinde, tek taraflı olarak işbu kullanım koşullarını herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu kullanım koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu kullanım koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde Turesta’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Turesta’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu kullanım koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu kullanım koşulları Turseta tarafından site yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu kullanım koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

Be one of the first to know about current classifieds